Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Wybory samorządowe w dniu 16 listopada 2014

KW Demokracja Bezpośrednia
ul. Nowolipki 14/130,
01-019 Warszawa
NIP 5213636084
REGON 146281388

Pełnomocnik wyborczy
Sławomir Dziudzik
Pełnomocnik finansowy
Janusz Lewandowski

Materiał finansowany przez KW Demokracja Bezpośrednia.

Brak wpisów w rejestrze wpłat.

Zgodnie z prawem komitet wyborczy jest zobligowany pozyskiwać środki tylko z funduszu wyborczego partii.

Brak wpisów w rejestrze kredytów.